globalresearch.ge

Archive for the Category ‘ჩვენი კვლევები’

არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში: როლი და გავლენა სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებზე

არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში: როლი და გავლენა სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებზე

არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც წესი, იქმნება კერძო პირებისა და ორგანიზაციების მიერ იმისათვის, რომ საზოგადოებისა და ხელისუფლების ყურადღება მიეპყროს იმ სოციალურ-ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ პრობლემებს, რომლებსაც მათი აზრით, სათანადო ყურადღება არ ენიჭება ოფიციალურის სტრუქტურების მიერ, ან რომელთა თაობაზე გადაწყვეტილებების მიღება გვიანდება, რეაგირება კი არ არის ადექვატური. არიან არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც უკვე ათეული წლები საქმიანობენ გლობალური მასშტაბით და [...]

საქართველოს წინაშე არსებული ძირითადი პრობლები არ შეესაბამება დასავლური არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის სფეროებს

საქართველოს წინაშე არსებული ძირითადი პრობლები არ შეესაბამება დასავლური არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის სფეროებს

„იმის გასაგებვად თუ ვინ არის თქვენი ბატონი, ჯერ ის გაარკვიეთ ვისი კრიტიკის უფლება არ გაქვთ.“ – ვოლტერი. დღევანდელი საქართველოს ყველაზ მნიშვნელოვანი პრობლემებზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, შეგვიძლია რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვანი მათგანი გამოვყოთ: ტერიტორიული მთლიანობა მზარდი ეკონომიკური და სოციალური უთანასწორობა ქვეყნის დეპოპულაცია და დემოგრაფიული რეგრესი უმუშევრობა რეგიონალური განვითარება აღნიშნული საკითხები მიაჩნია ძირითად პრობლემებად ასევე საქართველოს მოსახლეობას, რაც [...]

ენჯიოკრატია საქართველოში, მისი მიზეზები და შედეგები

ენჯიოკრატია საქართველოში, მისი მიზეზები და შედეგები

,,The NGO-cracy in these three countries undermines democracy promotion initiatives. Because NGOs have failed to overcome the Soviet Legacy and occupy the narrow public space between the private sphere and the state, governments have carte blanche’’ (,,ენჯიოკრატია ამ სამ ქვეყანაში ძირს უთხრის დემოკრატიული ინიციატივებისათვის ხელის შეწყობას. იმის გამო, რომ ენჯიოებმა ვერ დასძლიეს საბჭოური მემკვიდრეობა და [...]

ჩინეთის პროექტი OBOR (One Belt-One Road), ანუ ,,ერთი სარტყელი – ერთი გზა’’ (,,ესეგ’’) და საქართველო- ჩინეთის ურთიერთობების პერსპექტივა

ჩინეთის პროექტი OBOR (One Belt-One Road), ანუ ,,ერთი სარტყელი – ერთი გზა’’ (,,ესეგ’’) და საქართველო- ჩინეთის ურთიერთობების პერსპექტივა

ჯერ კიდევ 2013 წლის ბოლოს ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა განაცხადა, რომ ჩინეთი გამოდიოდა ,,სარტყელისა და გზის’’ ინიციატივით და რომ ამაში მოიაზრებოდა ჩინეთისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების თანამშრომლობის გაფართოება. ინიციატივა ითვალისწინებდა რეგიონალური ურთიერთკავშირების გაძლიერებას, ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობის გაღრმავებას და ადამიანებს შორის კავშირების განმტკიცებას ყველა ქვეყანაში, რომლებშიც კი გაივლიდა ,,გზა’’. ინიციატივას სტრატეგიული კომპონენტიც ახლდა: სი ძინპინმა [...]

საქართველო-ჩინეთის თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერთობები და პერსპექტივები

საქართველო-ჩინეთის თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერთობები და პერსპექტივები

ჩინეთი საქართველოს მზარდი და საიმედო სავაჭრო-ეკონომიკური პარტნიორია. მის წილად მოდის საქართველოს მთლიანი ექსპორტის 10 პროცენტი და იმპორტის მთლიანი მოცულობის 7 პროცენტზე მეტი. ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს ეს უდიდესი დემოგრაფიული და უკვე თითქმის უდიდესი ეკონომიკური პოტენციალის მქონე ქვეყანა საქართველოს ექსპორტში უფრო სოლიდურადაა წარმოდგენილი, ვიდრე იმპორტში, ზოგადად ქართული სახელმწიფოს ექსპორტ-იმპორტის მნიშვნელოვანი დისბალანსის გამო (საქართველოს ყოველ ერთ [...]

არჩილ გეგეშიძე: ახალი ჩინური ინიციატივა და საქართველოს პერსპეტივები

არჩილ გეგეშიძე: ახალი ჩინური ინიციატივა და საქართველოს პერსპეტივები

რამდენიმე ხნის წინ თბილისში გაიმართა კონფერენცია, რომელიც შეიძლება ითქვას, უკვე ჩატარებული კვლევის განხილვას ეძღვნებოდა. აღნიშნული კვლევა ფრიდრიხ ებერტის ფონდთან ერთად, სტოკჰოლმში ცნობილი ანალიტიკური ცენტრის `სიპრის~ მკვლევარებმა ჩაატარეს და კვლევის საგანი გახლდათ ჩინეთის ახალი ინიციატივის შესაძლო გავლენა სამხრეთ და ცენტრალურ აზიასა და ჩინეთ-ევროკავშირის ურთიერთობებზე. თუმცა, კვლევაში არ იყო ნახსენები სამხრეთ-კავკასია, შესაბამისად, სწორედ ამ სიცარიელის შესავსებად გაიმართა [...]

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემები აშშ-ს ახალი ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ვითარების დინამიკის პირობებში

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემები აშშ-ს ახალი ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ვითარების დინამიკის პირობებში

რა იცვლება საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისათვის აშშ-ში პრეზიდენტ ტრამპის არჩევის შემდეგ? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად საჭიროა გავაანალიზოთ ის ვითარება, რომელიც ჩამოყალიბდა აშშ-ს ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მოქმედების წლებში (2009-2016). 2009 წლის იანვარში ინაუგურაციის შემდეგ პრეზიდენტმა ობამამ და მისმა ადმინისტრაციამ რადიკალურად შეცვალეს ე.წ. ,,ბუშის დოქტრინა’’, რომელსაც სხვანაირად ,,უნილატერალიზმსაც’’ უწოდებნენ. ამ დოქტრინის თანახმად (თვითონ ბუშის სიტყვებით) აშშ-ს: [...]

აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნების „პანდორას ყუთის“ შედეგი: დონალდ ტრამპი – გეოპოლიტიკური თუ პოლიტიკური ენიგმა?

აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნების „პანდორას ყუთის“ შედეგი: დონალდ ტრამპი – გეოპოლიტიკური თუ პოლიტიკური ენიგმა?

2016 წლის 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნები თითქმის 200–წლიანი ისტორიის მანძილზე ნამდვილად შევა, როგორც ყველაზე ოდიოზური, რთული და ურთიერთსაწინააღმდეგო პოლიტიკური მოვლენა. პირველად აშშ-ის პოლიტიკური ისტორიის პერიოდში, ამ არჩევნებმა ნათლად აჩვენა ქვეყნის ურთულესი სოციალურ-ეკონომიკური „ქარტეხილის“ და ასევე საგარეო-პოლიტიკური კრიზისის პრობლემატიკის მთელი სპექტრი, რამაც „ვულკანური ლავის“ სახით ამოხეთქა პოლიტიკურ ლანდშაფტზე. სამი უმძიმესი ფინანსური კრიზისი – 2002-2003, 2008 და [...]

საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა 2016 წელს და 2017 წლის მოსალოდნელი განვითარების ზოგიერთი ასპექტის შესახებ

საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა 2016 წელს და 2017 წლის მოსალოდნელი განვითარების ზოგიერთი ასპექტის შესახებ

გთავაზობთ გლობალური კვლევების ცენტრის დამფუძნებლის, პროფესორ იოსებ არჩვაძის კვლევას, რომელიც სპეციალურად globalresearch.ge–სთვის მომზადდა. საქართველოს ეკონომიკურმა ზრდამ 2016 წელს, წინასწარი მონაცემებით, 2.6 პროცენტი შეადგინა, რაც ქვეყნის წინაშე მდგარი ამოცანების გადასაჭრელად აბსოლუტურად არადამაკმაყოფილებელია. 4-პროცენტიან ეკონომიკურ ზრდაზე უფრო მაღალი მაჩვენებელი 2012 წლის შემდეგდროინდელ პერიოდში მხოლოდ ერთხელ, 2014 წელს იქნა მიღწეული (4.6%); დანარჩენ წლებში ეკონომიკური ზრდა 2-3-პროცენტიან ნიშნულებში მერყეობდა. ეკონომიკურ [...]

შენელებული მოქმედების „ციანიდის საქმე“

შენელებული მოქმედების „ციანიდის საქმე“

„ციანიდის საქმემ“ თავისი დამანგრეველი როლი უკვე შეასრულა, ოღონდ, თავად ამ ნივთიერებისგან განსხვავებით, მისი ეფექტი მყისიერი კი არა, ხანგრძლივი და შენელებული მოქმედების ნაღმის მაგვარია. რამდენს არ ეცადნენ ლიბერალებად სრულიად უსამართლოდ შერაცხილი ახალი თაობის მებრძოლი ათეისტები (აქ, ალბათ, ფრჩხილები უნდა გამომეყენებინა, მაგრამ იმდენად ზუსტად პასუხობენ გამოთქმის შინაარსს, ფრჩხილები, ვფიქრობ, სრულიად უადგილოა) მართლმადიდებლობის დაცინვას და მასხარად აგდებას, მაგრამ [...]