globalresearch.ge

Archive for the Category ‘კვლევები’

ჩვენი დროის გმირი, ანუ აღზევდება თუ არა მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში დაბრუნების შემდეგ

ჩვენი დროის გმირი, ანუ აღზევდება თუ არა მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში დაბრუნების შემდეგ

საქართველოს ექს–პრეზიდენტის და ოდესის ოლქის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის, აგრეთვე საქართველოს და უკრაინის ყოფილი მოქალაქის, ამჟამად კი საერთოდ მოქალაქეობის არმქონე პირის მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნებამ უკრაინაში ა.წ. 10 სექტემბერს, მსოფლიო პრესის ყურადღება მიიპყრო. აჟიოტაჟმა სულ რამდენიმე დღეს გასტანა, გამოითქვა მრავალი მოსაზრება და, როგორც ყოველთვის, კონსპიროლოგიური თეორიების მიმდევრებმა რამდენიმე ვერსია წარმოადგინეს. ისინი, ვისაც არ აწყობს სააკაშვილის ყოფნა [...]

მიხეილ სააკაშვილის „უკრაინული ოდისეა“ და მისი გეოპოლიტიკური კომბინაციის შედეგები

მიხეილ სააკაშვილის „უკრაინული ოდისეა“ და მისი გეოპოლიტიკური კომბინაციის შედეგები

მიხეილ სააკაშვილის უკრაინულ ვოიაჟს ან უფრო სწორად რომ ვთქვათ „ოდისეას“ ერთის შეხედვით არ ჰქონდა შორს გამიზნული შედეგები და ძირითადად მოიცავდა საკუთარ თავში სააკაშვილის პოლიტიკური სცენიდან არ გაქრობის პერსპექტივას და მისი შედარებითი მოდელი შეიძლება იყოს ისევ უკრაინულ პოლიტიკაში მოღვაწე ისტორიული ფიგურა ნესტორ მახნო ანუ „ბატკა მახნო“, ასევე ოდიოზური პიროვნება, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილისაგნ რადიკალურად განსხვავებული თვისებების მქონე [...]

ინფლაცია და საბანკო სექტორსა და სათამაშო ბიზნესზე საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულების ზრდა

ინფლაცია და საბანკო სექტორსა და სათამაშო ბიზნესზე საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულების ზრდა

ინფლაციაზე გავლენას მრავალი ფაქტორი ახდენს – შიდა და გარე, წმინდა ეკონომიკური და პოლიტიკური, სოციალური და ფსიქოლოგიური, სეზონური, ადმინისტრაციული, რეგიონული, ფორსმაჟორული და ა.შ. დიდია ამ ინდიკატორის ფორმირებაში დასახელებულ ფაქტორებთან ერთად წმინდა ფსიქოლოგიური ფაქტორების (ეკონომიკური განწყობები, მოლოდინები, შიშები, განცდები და ა.შ.) როლიც. ინფლაცია, როგორც ეკონომიკური კატეგორია, ფაქტობრივად, უნიკალური ეკონომიკური ინდიკატორია, რომლის სიდიდეზე გავლენას ახდენს არა მარტო (და [...]

არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში: როლი და გავლენა სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებზე

არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში: როლი და გავლენა სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებზე

არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც წესი, იქმნება კერძო პირებისა და ორგანიზაციების მიერ იმისათვის, რომ საზოგადოებისა და ხელისუფლების ყურადღება მიეპყროს იმ სოციალურ-ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ პრობლემებს, რომლებსაც მათი აზრით, სათანადო ყურადღება არ ენიჭება ოფიციალურის სტრუქტურების მიერ, ან რომელთა თაობაზე გადაწყვეტილებების მიღება გვიანდება, რეაგირება კი არ არის ადექვატური. არიან არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც უკვე ათეული წლები საქმიანობენ გლობალური მასშტაბით და [...]

საქართველოს წინაშე არსებული ძირითადი პრობლები არ შეესაბამება დასავლური არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის სფეროებს

საქართველოს წინაშე არსებული ძირითადი პრობლები არ შეესაბამება დასავლური არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის სფეროებს

„იმის გასაგებვად თუ ვინ არის თქვენი ბატონი, ჯერ ის გაარკვიეთ ვისი კრიტიკის უფლება არ გაქვთ.“ – ვოლტერი. დღევანდელი საქართველოს ყველაზ მნიშვნელოვანი პრობლემებზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, შეგვიძლია რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვანი მათგანი გამოვყოთ: ტერიტორიული მთლიანობა მზარდი ეკონომიკური და სოციალური უთანასწორობა ქვეყნის დეპოპულაცია და დემოგრაფიული რეგრესი უმუშევრობა რეგიონალური განვითარება აღნიშნული საკითხები მიაჩნია ძირითად პრობლემებად ასევე საქართველოს მოსახლეობას, რაც [...]

ენჯიოკრატია საქართველოში, მისი მიზეზები და შედეგები

ენჯიოკრატია საქართველოში, მისი მიზეზები და შედეგები

,,The NGO-cracy in these three countries undermines democracy promotion initiatives. Because NGOs have failed to overcome the Soviet Legacy and occupy the narrow public space between the private sphere and the state, governments have carte blanche’’ (,,ენჯიოკრატია ამ სამ ქვეყანაში ძირს უთხრის დემოკრატიული ინიციატივებისათვის ხელის შეწყობას. იმის გამო, რომ ენჯიოებმა ვერ დასძლიეს საბჭოური მემკვიდრეობა და [...]

ჩინეთის პროექტი OBOR (One Belt-One Road), ანუ ,,ერთი სარტყელი – ერთი გზა’’ (,,ესეგ’’) და საქართველო- ჩინეთის ურთიერთობების პერსპექტივა

ჩინეთის პროექტი OBOR (One Belt-One Road), ანუ ,,ერთი სარტყელი – ერთი გზა’’ (,,ესეგ’’) და საქართველო- ჩინეთის ურთიერთობების პერსპექტივა

ჯერ კიდევ 2013 წლის ბოლოს ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა განაცხადა, რომ ჩინეთი გამოდიოდა ,,სარტყელისა და გზის’’ ინიციატივით და რომ ამაში მოიაზრებოდა ჩინეთისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების თანამშრომლობის გაფართოება. ინიციატივა ითვალისწინებდა რეგიონალური ურთიერთკავშირების გაძლიერებას, ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობის გაღრმავებას და ადამიანებს შორის კავშირების განმტკიცებას ყველა ქვეყანაში, რომლებშიც კი გაივლიდა ,,გზა’’. ინიციატივას სტრატეგიული კომპონენტიც ახლდა: სი ძინპინმა [...]

საქართველო-ჩინეთის თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერთობები და პერსპექტივები

საქართველო-ჩინეთის თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერთობები და პერსპექტივები

ჩინეთი საქართველოს მზარდი და საიმედო სავაჭრო-ეკონომიკური პარტნიორია. მის წილად მოდის საქართველოს მთლიანი ექსპორტის 10 პროცენტი და იმპორტის მთლიანი მოცულობის 7 პროცენტზე მეტი. ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს ეს უდიდესი დემოგრაფიული და უკვე თითქმის უდიდესი ეკონომიკური პოტენციალის მქონე ქვეყანა საქართველოს ექსპორტში უფრო სოლიდურადაა წარმოდგენილი, ვიდრე იმპორტში, ზოგადად ქართული სახელმწიფოს ექსპორტ-იმპორტის მნიშვნელოვანი დისბალანსის გამო (საქართველოს ყოველ ერთ [...]

არჩილ გეგეშიძე: ახალი ჩინური ინიციატივა და საქართველოს პერსპეტივები

არჩილ გეგეშიძე: ახალი ჩინური ინიციატივა და საქართველოს პერსპეტივები

რამდენიმე ხნის წინ თბილისში გაიმართა კონფერენცია, რომელიც შეიძლება ითქვას, უკვე ჩატარებული კვლევის განხილვას ეძღვნებოდა. აღნიშნული კვლევა ფრიდრიხ ებერტის ფონდთან ერთად, სტოკჰოლმში ცნობილი ანალიტიკური ცენტრის `სიპრის~ მკვლევარებმა ჩაატარეს და კვლევის საგანი გახლდათ ჩინეთის ახალი ინიციატივის შესაძლო გავლენა სამხრეთ და ცენტრალურ აზიასა და ჩინეთ-ევროკავშირის ურთიერთობებზე. თუმცა, კვლევაში არ იყო ნახსენები სამხრეთ-კავკასია, შესაბამისად, სწორედ ამ სიცარიელის შესავსებად გაიმართა [...]

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემები აშშ-ს ახალი ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ვითარების დინამიკის პირობებში

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემები აშშ-ს ახალი ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ვითარების დინამიკის პირობებში

რა იცვლება საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისათვის აშშ-ში პრეზიდენტ ტრამპის არჩევის შემდეგ? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად საჭიროა გავაანალიზოთ ის ვითარება, რომელიც ჩამოყალიბდა აშშ-ს ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მოქმედების წლებში (2009-2016). 2009 წლის იანვარში ინაუგურაციის შემდეგ პრეზიდენტმა ობამამ და მისმა ადმინისტრაციამ რადიკალურად შეცვალეს ე.წ. ,,ბუშის დოქტრინა’’, რომელსაც სხვანაირად ,,უნილატერალიზმსაც’’ უწოდებნენ. ამ დოქტრინის თანახმად (თვითონ ბუშის სიტყვებით) აშშ-ს: [...]